Huisartsenpraktijk Merlijn en Van Doorn
Schalmeistraat 5
1443 XD Purmerend
Tel:0299428221
Klachten

Klacht indienen
Als u een klacht heeft over uw behandeling, een medewerker of de gang van zaken binnen de praktijk, dan kunt u dat melden bij onze klachtencoördinator, mevrouw Köhne. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de praktijk dan zal zij u terugbellen. Ook kunt u de klachten schriftelijk indienen op ons emailadres of ons postadres. De klachtencoördinator zal het probleem met u bespreken en zoeken naar een goede oplossing. Uw klacht wordt ook in het teamoverleg besproken (tenzij u dat niet wil). Op deze manier kunnen we samen bekijken wat we binnen de praktijk kunnen verbeteren om een zelfde situatie in de toekomst te voorkomen.

Tel: 0299428221
E-mail: info@merlijnenvandoorn.zorgring.nl

Huisartsenpraktijk Merlijn
T.a.v. mevrouw M. Köhne
Schalmeistraat 5
1443 XD Purmerend

Externe klachtenregeling
Verder is de praktijk aangesloten bij een externe klachtencommissie. Bij een probleem dat wij niet samen kunnen oplossen kan de klachtencommissie als onafhankelijke partij helpen.

Stichting DOKH
Afdeling klachtenregeling
1823 CL Alkmaar
Tel: 072-5208325
E-mail: klachtenregeling@dokh.nl